Giải Đấu Mùa Thu 2021 với hơn 4.4 tỷ đồng tổng thưởng tại 188bet

Tham gia ngay những trò Casino Quay Số được chọn và có cơ hội nhận tiền thưởng hấp dẫn từ Giải Đấu và Tiền Thưởng Bất Ngờ trong tổng thưởng trị giá lên tới 4.48 Tỷ Đồng.

Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4

Thời gian khuyến mãi

Chương trình Khuyến Mãi này sẽ được diễn ra từ ngày 29/07/2021 05:00 PM (GMT+7) đến ngày 02/09/2021 04:59 PM (GMT+7).

Điều Kiện Tóm Lược Giải Đấu Mùa Thu 2021

  1. Điểm Giải Đấu = Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược (sau khi quy đổi sang USD) x 1,000;
  2. Thành Viên 188bet sẽ hợp lệ để tham gia vào Giải Đấu khi đặt thành công với ít nhất là một (1) cược bằng tiền thật trị giá 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ, trừ những trò casino trong bảng bên dưới:

Các trò Casino 188BET không được tính trong Khuyến Mãi

Nữ hoàng Vàng™

Tất cả Bàn Chơi và Bài Tố

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy tại Tuần Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0);
  2. Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng

Tuần 1 – 06/08/2021

Tuần 2 – 13/08/2021

Tuần 3 – 20/08/2021

Tuần 4 – 27/08/2021

Tuần 5 – 03/09/2021

 1. Tiền Thưởng khuyến mãi không có điều kiện rút tiền;
 2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 3. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Kiện Tóm Lược Tiền Thưởng Bất Ngờ

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 29/07/2021 05:00 PM (GMT+7) cho đến ngày 02/09/2021 04:59 PM (GMT+7);
  2. Với mỗi vòng quay đạt tối thiểu là 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ trong bảng bên dưới, Thành Viên Hợp Lệ sẽ có cơ hội thắng Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi:

Tiền Thưởng Bất Ngờ

Yêu Cầu

Tổng Số Thành Viên May Mắn

Hệ Số May Mắn
(Tiền Thưởng lên đến 115,000,000 VND hoặc 5,000 USD)

Số tiền cược tích lũy tối thiểu 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ (trừ, Nữ hoàng Vàng™, tất cả Bàn Chơi & Poker)

Hai (2)

x1,000

Ba (3)

x800

Năm (5)

x600

10

x200

50

x100

50

x80

80

x50

300

x20

600

x15

900

x5

 1. Tiền Thưởng Bất Ngờ không có điều kiện rút tiền;
 2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều khoản và điều kiện hoàn chỉnh

  1. Lễ Hội Mùa Thu 2021 – Hơn 4 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! sẽ được diễn ra từ ngày 29/07/2021 05:00 PM (GMT+7) cho tới 02/09/2021 04:59 PM (GMT+7);
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm năm (5) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ 5 lúc 05:00 PM (GMT+7) đến 04:59 PM (GMT+7) Thứ 5 tuần kế tiếp, như bảng sau:

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

05:00 PM 29/07/2021 – 04:59 PM 05/08/2021

Tuần 2

05:00 PM 05/08/2021 – 04:59 PM 12/08/2021

Tuần 3

05:00 PM 12/08/2021 – 04:59 PM 19/08/2021

Tuần 4

05:00 PM 19/08/2021 – 04:59 PM 26/08/2021

Tuần 5

05:00 PM 26/08/2021 – 04:59 PM 02/09/2021

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau:
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu là 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại những trò Casino quay số được qui định tại đây, trừ những trò casino trong bảng dưới trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi:

Các trò Casino 188BET không được tính trong Khuyến Mãi 

Nữ hoàng Vàng™

Tất cả Bàn Chơi và Bài Tố

   1. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự đông tham gia vào Khuyến Mãi.
  2. Dựa trên việc đạt đủ mọi điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào giải đấu Lễ Hội Mùa Thu 2021, và nhận điểm (“Điểm”) như bảng sau đây:

Giải Đấu Hợp Lệ

Điểm

Ví Dụ

Thành Viên Thắng Cuộc

Điểm Giải Đấu = Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 1,000;

Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 11,500,000 VND và thắng 23,000,000 VND.
23,000,000 VND (1,000 USD) / 11,500,000 VND (500 USD) x 1,000
Điểm = 2,000

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc.

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi tại Giải Đấu Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng, với tổng số 1,500 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc sẽ được nhận tiền thưởng, như bảng sau đây:

Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Tuần 1 – 06/08/2021
Tuần 2 – 13/08/2021
Tuần 3 – 20/08/2021
Tuần 4 – 27/08/2021
Tuần 5 – 03/09/2021

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng

Tiền Thưởng

1

Một (1)

23,000,000 VND hoặc 1,000 USD

2

Một (1)

18,400,000 VND hoặc 800 USD

3

Một (1)

11,500,000 VND hoặc 500 USD

4 – 5

Hai (2)

6,900,000 VND hoặc 300 USD

6 – 10

Năm (5)

4,140,000 VND hoặc 180 USD

11 – 30

 20

2,300,000 VND hoặc 100 USD

31 – 50

20

1,380,000 VND hoặc 60 USD

51 – 100

 50

920,000 VND hoặc 40 USD

101 – 500

400

230,000 VND hoặc 10 USD

501 – 1,500

 1,000

115,000 VND hoặc 5 USD

  1. Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.
  2. Thành Viên Hợp Lệ đặt cược tối thiểu từ 5,000 VND hoặc 0.5 USD cho mỗi vòng quay tại bất cứ Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ có cơ hội nhận thưởng một (1) lần tiền thưởng bất ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi và trở thành thành viên may mắn, như bảng bên dưới đây:

Tiền Thưởng Bất Ngờ

Yêu Cầu

Tổng Số Thành Viên May Mắn

Hệ Số May Mắn
(Tiền Thưởng lên đến 115,000,000 VND hoặc 5,000 USD)

Số tiền cược tích lũy tối thiểu 5,000 VND hoặc 0.5 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ (trừ, Nữ hoàng Vàng™, tất cả Bàn Chơi & Poker)

Hai (2)

x1,000

Ba (3)

x800

Năm (5)

x600

10

x200

50

x100

50

x80

80

x50

300

x20

600

x15

900

x5

Ví dụ: Thành Viên A có Cược Hợp Lệ trị giá 30,000 VND và dành được Hệ Số May Mắn X 1,000 trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên A sẽ nhận được 30,000 VND x 1,000 = 30,000,000 VND trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên A có Cược Hợp Lệ trị giá 120,000 VND và dành được Hệ Số May Mắn X 1,000 trong Tuần Khuyến Mãi 2.
Thành Viên A sẽ nhận được 120,000 VND x 1,000 = 115,000,000 VND Tiền Thưởng trong Tuần Khuyến Mãi 2 (Hệ Số May Mắn tối đa tại mức cược trị giá 115,000 VND).                 

 1. Khuyến Mãi này KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 2. Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia và có cơ hội thắng cùng lúc Giải Đấu Hợp Lệ và Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận tối đa một (1) lần Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Ngày Khuyến Mãi của Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0).
 3. Tổng 17,500 Thành Viên Hợp Lệ, bao gồm: 7,500 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và 10,000 Thành Viên May Mắn sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 4. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, người chơi nào đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.                 
 5. Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và Thành Viên May Mắn có thể tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật trực tiếp vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả đã được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 11.
 7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hay chấm dứt Khuyến Mãi ở bất kỳ lúc nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất và cuối cùng của Khuyến Mãi này.
 11. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET đều sẽ được áp dụng.
 12. Tất cả những Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.